Planlæg besøg

Åbningstider og priser 2024

Sommersæson 2024. 6 april til og med søndag den 6. oktober. Pris for adgang til udstilling, haver og museer: 120,- kr.

Generel information

Café (kun for gæster til udstillinger, museer og haver):​

 • Kaffe/the og lagkage: 100,- kr.

Børn under 13 år:

 • Gratis adgang

​Åbningstider 2023 (gældende for både sommersæson og juleudstilling)​:

 • Mandag: Lukket
 • Tirsdag – søndag samt helligdage​: 11.00 – 17.00​
 • Højsæsonen varer fra 1. april til og med søndag den 8. oktober

Julesæson 2023:

 • Fra lørdag d. 28. oktober til og med fredag d. 22. december.​
 • Pris for adgang til udstilling og museer: 80,- kr.

Sæsonkort:

Besøger man Humlemagasinet flere gange over året, er det en fordel at købe et sæsonkort til 240 kr. Sæsonkortet er samtidig et medlemskab af Humlemagasinets Støtteforening, og giver i hele sæsonen gratis adgang til udstillinger, museer og haver m.m.

Via motorvej fra Jylland. Kør fra motorvejen ved frakørsel nr. 56 mod Brenderup/Odense. Kør mod Odense via Store Landevej (rute 161). Efter 6,5 km er der på vestre side et vejskilt, der viser til Humlemagasinet ad Fjellerupvej.

Via motorvej fra Odense. Kør fra motorvejen ved frakørsel nr. 55 og fortsæt mod Middelfart. Kør mod Middelfart via Gammel Hovedvej (rute 161). Efter 2 km er der på højre side et vejskilt, der viser til Humlemagasinet ad Fjellerupvej.

Humlemagasinet er beliggende i Harndrup med indkørsel fra Rugårdsvej i T-krydset hvor Fjellerupvej møder Rugårdsvej (rute 303).​

Parkering

Parkering:

 • P-pladser findes bag ved hovedbygningen, når man kører gennem lindealléen.

Busparkering:

 • Trods den forholdsvis smalle allé kan normale busser anvende P-pladsen. Der er plads til max. 2 – 3 busser. Ellers henvises til P-plads ved Skovvej.

Se besøg af større grupper.

Tur i Humlemagasinet – i hovedtræk

Hav god tid! Med de mange tilbud, som Humlemagasinet tilbyder, er det vigtigt at have god tid til besøget for at få den optimale oplevelse. Afsæt minimum 2 – 4 timer for at få tid til at opleve og nyde udstillinger, museer, haver og caféen.

Ankomst. Ved ankomst skal man straks henvende sig i informationen for at købe billetter. Her udleveres et armbånd og foldere om Humlemagasinet. Det er ikke tilladt at gå i haverne eller museer, med mindre man har en gyldig billet.

Adgangsbilletter. Billetten i form af et farvet armbånd vil blive udleveret, så personalet kan skelne mellem grupper og øvrige gæster. Vi forbeholder os ret til stikprøvevis at kontrollere, om gæster bærer gyldigt armbånd.

Informationsfolder. Folderen fortæller generelt om Humlemagasinet. Den indeholder desuden et oversigtskort over alle temahaverne. Desuden udleveres en folder om den aktuelle historiske udstilling.

I Historisk Dukkemuseum kan man på forlangende få udleveret en specialfolder.

Sæsonkort (Se Humlemagasinets Støtteforening) Besøger man Humlemagasinet flere gange over året, er det en fordel at købe et sæsonkort til 240 kr.

Besøget. Efter billettering er der fri adgang til udstillinger, museer og haver.

Turen rundt i haverne. Arealet er meget stort, og tiden tillader måske ikke, at man kan nå at se alt i løbet af et enkelt besøg. ​Derfor anbefales det, at man i det mindste ser de større temahaver.​

​Café. Caféen er beliggende i ejernes private stuer. Der er kun adgang for gæster i Humlemagasinet og ikke offentlig adgang, ligesom der kun er adgang for gæster, der ønsker at nyde kaffe /the og lagkage/boller.

Af plads- og sikkerhedsmæssige årsager skal følgende regler respekteres:

 • Overtøj skal placeres i entréen, og må ikke medtages i stuerne
 • Det er ikke muligt at medbringe kørestole og rollatorer i caféen. Kaffe og lagkage kan evt. serveres udendørs eller i Dagmarsalen.
 • ​Hunde må ikke medtages i caféen.

Mad og drikkevarer. Det er tilladt at medbringe mad og drikkevarer, som kan nydes ved de opstillede borde, bænke og lysthuse, der er placeret flere steder i haverne. Det er ikke tilladt at medbringe egen mad og drikkevarer i caféen.

Hunde. Hunde må medtages i haver, men skal holdes i snor hele tiden. Husk ”hundeposer”.

Til gengæld må hunde ikke medtages i udstillinger, museer, Dagmarsalen eller caféen.

Toiletter. Ved indgangen til receptionen findes flere toiletter, herunder handicaptoiletter.

Affald. Overalt på arealerne er der opstillet affaldsstativer, som venligst bedes benyttet.

Besøg af større grupper

Booking. Alle større grupper skal – af hensyn til planlægning af ressourcer og café m.m. – i god tid aftale besøg enten via mail eller telefon med oplysning om:

 • Navn på gruppe
 • Dato for besøg
 • Ankomsttidspunkt
 • Antal deltagere
 • Antal deltagere der ønsker at købe kaffe/the og lagkage/boller
 • Tidspunkt for servering af kaffe
 • Alle større grupper får en kort introduktion til Humlemagasinet og den aktuelle udstilling.
 • Aftal evt. ønsker om konkret introduktion om et givet tema (udstilling, museum, have mv.)
 • Specielle ønsker/forhold (kørestole, rollatorer mv).
 • Kontaktperson (navn, telefon, e-mail)

Bekræftelse. Humlemagasinet sender bekræftelse via mail eller almindeligt brev.

Afbud. Et eventuelt afbud skal være Humlemagasinet i hænde senest 2 dage før besøget, ellers forbeholdes ret til at fakturere faktisk afholdte udgifter.

Bemærk:

​Café. Caféen har et begrænset antal pladser på max. 40 personer. Ved grupper på over 40 personer vil kaffe/the blive serveret i den flotte Dagmarsal, hvor der er plads til næsten 150 gæster.

Medbragt kaffe/mad. Der er overalt i Humlemagasinets haver opstillet borde og bænke, hvor man frit kan nyde den medbragte mad og kaffe. I tilfælde af dårligt vejr kan man evt. anvende Dagmarsalen, mod at man køber drikkevarer af Humlemagasinet. Det er ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikkevarer i caféen.

Frokost. Humlemagasinet serverer kun kaffe/the og lagkage/boller. Hvis gruppen ønsker frokost, kan vi anbefale, at følgende kontaktes:

Harndrup Forsamlingshus, der ligger tæt ved Humlemagasinet

 • Mørkenborg Kro – 7 km- bemærk begrænsede åbningstider.

Ankomst. Arrangøren/Gruppelederen bedes henvende sig i informationen, hvor personalet udleverer armbånd til de enkelte gæster.

Introduktion/foredrag. Normalt starter gruppen i Dagmarsalen, hvor der sker en introduktion til Humlemagasinet samt fortælles om den aktuelle historiske udstilling.

Busparkering. Store og/eller høje busser henvises (evt. efter aflæsning af passagerer) til P-pladsen i den bagerste del af parken med indkørsel fra Skovvej. Se kort under Parkering.

Handicapforhold

Humlemagasinet er gjort så handicapvenligt, som det er muligt. Desværre er bygningerne gamle, så ikke alle steder er det lige praktisk muligt med kørestole, men normalt kommer alt til at fungere tilfredsstillende, hvis man er opmærksom på følgende:

Historisk udstilling/Juleudstilling Adgang fra receptionen. Bagerst i lokalerne er et trappetrin. Bed evt. om hjælp til at komme til den sidste del af udstillingen.

Historisk Dukkemuseum Fra lokalerne med den historiske udstilling er der adskillige trappetrin til Historisk Dukkesamling. I stedet kan man gå tilbage til receptionen og højre rundt om bygningen, hvor der er en indgang uden trappetrin. ​

Humlemuseet, Sigfred Pedersen Museet og Dagmarsalen. Følg fliserne på højre side af bygningen. På bagsiden af bygningen er der en kørselsrampe til Dagmarsalen, hvorfra man kommer videre til de to museer. Bed evt. personalet om hjælp, idet bagdøren kan være låst.

Haver. Alle større stier i haverne er belagt med stenmel, så det er muligt at komme rundt i de fleste af temahaverne.

Café. Desværre er der nogle trin op til caféen. Kørestole og rollatorer skal af sikkerheds- og pladsmæssige forhold efterlades udendørs. Bed eventuelt om hjælp hos personalet. Alternativt kan man få serveret kaffe og lagkage udendørs eller ved et bord i Dagmarsalen.

Toiletforhold. Ved siden af receptionen findes handicaptoilet.