Oversigtskort

Kort over haverne

Oversigtskortet over temahaver uddeles til alle besøgende som en del af den generelle informationsfolder om Humlemagasinet.​​