Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond

Humlemagasinet drives af forskellige aktører

Det er de to ejere af stedet Peder Pedersen og Ole Bjørn Pedersen, Humlemagasinet, og Sigfred Pedersen Museets Fond, Humlemagasinets Støtteforening og de frivillige.

Peder Pedersen og Ole Bjørn ejer bygningerne og arealet, hvorpå Humlemagasinet er beliggende. Undtaget er dog den bygning, som rummer Sigfred Pedersen Museet, Humlemuseet og Dagmarsalen. Denne bygning, der oprindeligt var et frugtlager fra 1944, ejes af Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond.

I det daglige varetager Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond driften af udstillinger, museer, café og haver.

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond blev stiftet den 30. april 2003 i anledning af Sigfred Pedersens 100 års fødselsdag og åbningen af hans museum på Humlemagasinet. Etablering af en fond ville give bedre muligheder for at opnå støtte fra fonde, private sponsorer og kommune til løbende udvidelser og drift.

Fundats for Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond (uddrag)

Fondens formål:

Primære formål:

  • Drift af offentligt tilgængelige museer og udstillingsaktiviteter, herunder haver, udstillinger og øvrige kulturaktiviteter.
  • Bevarelse og renovering af egnsspecifik bygning for eftertiden samt senere inddragelse af hele ejendommen med og udbygning af hele ejendommen med tilhørende humlemagasiner som fondsejet kulturcenter med formidling og totaloplevelser.

Sekundære formål:

  • Drift af afledede erhvervsaktiviteter af det primære formål, som salg af kunstbøger, kort, og lignende samt salg af kaffe, kager m.v.

Fondens ledelse:

  • Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
  • Peder Pedersen og Ole Bjørn Pedersen er fødte medlemmer.